Evenementen

Activiteitenkalender WVAP 2022

08 januari Vervallen Nieuwjaarsreceptie OV 11.00 uur en EW 14.00 uur Oliebollen

Februari Vervallen Medewerker avond wordt door het bestuur aangeboden aan de vrijwilligers van de vereniging als dank voor hun inzet in 2020 en 2021; op andere wijze ingevuld december 2021.

03 t/m 07 maart Lentetuin Breezand; vervallen

11 maart Algemene Ledenvergadering WVAP; locatie Het Wapen van Holland

09 april Boten te water haven Van Ewijcksluis

23 april Boten te water haven Oude Veer

01 en 08 oktober Boten uit het water haven Oude Veer

15 en 22 oktober Boten uit het water haven Van Ewijcksluis

26 november Snertdag haven Van Ewijcksluis

Activiteiten van zwemvereniging “Oude Veer” waarbij wij ondersteuning geven zoals het uitzetten van de zwembaan, het assisteren en beschikbaar stellen van schippers en hun boten, en het openstellen van onze accommodatie t.b.v. deze festiviteiten.

25 juni Lange baan Zwemwedstrijden

11 juni, 2 juli, en 3 september De Kneeslopen

20 augustus Kwart(je) Triatlon Anna Paulowna

Woensdagmiddag WSV Zeemacht Den Helder buitenwater zwemmen in de zomermaanden

november Sinterklaasintocht

Activiteiten overige watersportverenigingen (samenwerkingsverband) via www.wvap.nl kies Vereniging, kies Convenant Jachthavens, dubbelklik op het rode gedeelte van de haven van uw keuze, dan komt u rechtstreeks op de website van die haven en kunt u de evenementen vinden.

Activiteiten Overige Organisaties 2022:

22 t/m 30 januari Boot Düsseldorf / Duitsland

februari Vlaanderen Bootshow te Gent / België

09 t/m 13 maart Boot Holland Leeuwarden

31-8 t/m 4-9 Hiswa te Water Lelystad

29-6 t/ 2-7-2023 Sail Den Helder