De vereniging

Het postadres van de vereniging is:

Watersport Vereniging Anna Paulowna
Kerkweg 2a
1761 JD Anna Paulowna

Het bankrekeningnummer:

Rabo-bank NL47 RABO 0303171642 BIC: RABONL2U

ING-bank   NL04 INGB  0003597387 BIC: INGBNL2A

Website : www.wvap.nl

Email     : secretaris@wvap.nl

Jachthaven: Van Ewijcksluis, Binnenhaven 3a te Van Ewijcksluis Tel:0223-531667

Jachthaven: Oude Veer, Kerkweg 2a te Anna Paulowna Tel:0223- 531755 

Bestuur:

Voorzitter : Dhr. L. Planting    voorzitter@wvap.nl

Secretaris: Mevr. C.W.M. van Zeijl-Eeken    secretaris@wvap.nl

Penningmeester: Dhr. R.H. Hooyschuur   penningmeester@wvap.nl

Havencommissaris Van Ewijcksluis: Dhr. P.J. Beijk

Havencommissaris Oude Veer: Dhr. J. Sneekes

Havencommissaris Oude Veer: Mevr. A.P.M. Mosch-Leijen

Ledenadministratie: Mevr. A.P.M. Mosch-Leijen

Redactie clubblad: Dhr. H. van Baaren

Ligplaatsen. 

Voor het aanvragen, of op zeggen, van een ligplaats kunt u zich richten tot een van onze havencommissarissen.

Deze zijn op zaterdag aanwezig. Dit geldt voor beide jachthavens:

Anna Paulowna (s’ochtends)  en Van Ewijcksluis (s’middags).

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties stuur uw email naar:  secretaris@wvap.nl