Visbakdag

Vis bak dag in jachthaven Van Ewijcksluis.

29 september 2018 is er weer de jaarlijkse vis eet avond voor de leden, en beloofd het weer een heerlijke avond te worden.