ALV van 22 maart 2013

Op vrijdag 22 maart 2013 vond wederom onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Voor de laatste keer na vele jaren zit onze secretaris Henny van Baaren achter de tafel: zijn functie is vacant gekomen.
Henny gaat nu zeker niet stil zitten en blijft actief als redacteur van ons clubblad “tussen de sluizen”.
Het bestuur van de vereniging draagt Henny voor als erelid, en met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen.

Tevens is op deze avond Mevrouw A.P.M. Mosch Leijen benoemd tot lid van verdienste voor haar jarenlange inzet binnen de vereniging.

Sony_039

IF

IF