West Wad Race

West Wad Race 

 

10 mei 2018 organiseren de Koninklijke Marine Jacht Club en de Watersport vereniging Amstelmeer wederom de  West Wad Race. In 2015 kon men zich verheugen met een toename van het aantal deelnemers en de hoop is er dat ook dit jaar deze deelnemers  van de partij zullen zijn.

In deze zeilwedstrijd moeten de deelnemers na hun start om 09.00 uur in 8 uur tijd zoveel mogelijk mijlen afleggen.

De organisatie stelt de deelnemers een zogenaamde rakken lijst ter beschikking waaruit men zelf een keuze qua volgorde kan maken.

Aan de hand van stroom en wind richting kan men een tactiek uitzetten die moet leiden naar het hoogste aantal gezeilde mijlen.

Dat zal blijken als de formulieren zijn ingeleverd na de finish om 17.00 uur.

De deelnemer die voor 16.00 uur of na 18.00 uur over de finish komt wordt gediskwalificeerd.

Een jacht dat na 17.00 uur de wedstrijd beëindigd krijgt een straf in mijlen, terwijl een jacht dat voor deze tijd arriveert wellicht minder mijlen aflegt dan mogelijk was.

Kortom een wedstrijd die de zeilers de gelegenheid bied hun boot nog een keer uit te laten voor het winteronderhoud begint en van hun vaardigheid op het gebied stroomzeilen en tactiek te laten blijken.

De prijsuitreiking is zo spoedig mogelijk na 18.00 uur in de kantine van de Kon. Marine Jacht Club.

Wedstrijdbepalingen zijn te downloaden via de site van de KMJC www.kmjc.eu  in de pagina wedstrijdkalender.

Inschrijfgeld is vastgesteld op 12,50 euro per deelnemend jacht.

Inschrijving is mogelijk via e-mail tljsouren@quicknet.nl met vermelding van de

– naam van de schipper

– adres en telefoonnummer

– Scheepsnaam

– type jacht

– SW factor ( conform de lijst uitgegeven voor 2015)

– Storting van het inschrijfgeld op rekening NL28 INGB 0003705304 t.n.v. T.L.J.Souren

Indien op zaterdag de windkracht meer dan 6 Beaufort is, wordt de wedstrijd uitgesteld tot zondag .

De inschrijving wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaald of het evenement door gaat. Dit is gesteld op minimaal 10 deelnemers.

Voor inschrijvingen na deze datum wordt het inschrijfgeld 25 euro. Indien het evenement niet doorgaat vanwege weersomstandigheden of te weinig deelnemers wordt het inschrijfgeld minus  gemaakte kosten teruggestort.