De vereniging

 

Het postadres van de vereniging is:

Watersport Vereniging Anna Paulowna
Postbus 26
1760 AA Anna Paulowna

Het bankrekeningnummer:

Rabobank NL47RABO 0303171642 BIC: RABONL2U

ING bank NL04INGB 0003597387 BIC: INGBNL2A

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Th.J.M. de Zwart    voorzitter@wvap.nl

Secretaris: Mevr. J. Ulrich van Hoof    secretaris@wvap.nl

Penningmeester: Dhr. R. Hooyschuur   penningmeester@wvap.nl

Havencommissaris Ewijcksluis: Dhr. P. de Jongh

Havencommissaris Ewijcksluis: vacature

Havencommissaris Oude Veer: Dhr. L. Planting

Havencommissaris Oude Veer: Mevr. A.P.M. Mosch-Leijen

Ledenadministratie: Mevr. A.P.M. Mosch-Leijen

Webmaster: Dhr. R.F. Hendriks    webmaster@wvap.nl

Redactie clubblad: Dhr. H. van Baaren    redactie@wvap.nl

 

Ligplaatsen. 

Voor het aanvragen, of op zeggen, van een ligplaats kunt u zich richten tot een van onze havencommissarissen.

Deze zijn op zaterdag aanwezig. Dit geldt voor beide jachthavens:

Anna Paulowna (s’ochtends)  en Van Ewijcksluis (s’middags).

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties stuur uw email naar:  secretaris@wvap.nl